Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za týchto podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

Konto znamená jedinečné konto vytvorené pre vás na prístup k našej službe alebo jej častiam.

Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „naša“) sa vzťahuje na spoločnosť Bitcoin 360™ na adrese 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877.

Na účely GDPR je spoločnosť správcom údajov.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová lokalita ukladá do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a ktoré okrem iného obsahujú údaje o vašej histórii prehliadania na danej webovej lokalite.

Krajina sa vzťahuje na Spojené kráľovstvo

Prevádzkovateľom údajov sa na účely GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov) rozumie spoločnosť ako právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Facebook Fan Page je verejný profil s názvom Bitcoin 360 FB Page, ktorý spoločnosť vytvorila na sociálnej sieti Facebook.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

Na účely GDPR sa osobnými údajmi rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa vašej osoby, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Služba sa vzťahuje na webové sídlo.

Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti alebo osoby tretích strán, ktoré spoločnosť zamestnáva na uľahčenie poskytovania služby, na poskytovanie služby v mene spoločnosti, na vykonávanie služieb súvisiacich so službou alebo na pomoc spoločnosti pri analýze spôsobu používania služby. Na účely GDPR sa poskytovatelia služieb považujú za spracovateľov údajov.

Služba sociálnych médií tretej strany sa vzťahuje na akúkoľvek webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku sociálnej siete, prostredníctvom ktorej sa Používateľ môže prihlásiť alebo si vytvoriť účet na používanie Služby.

Údaje o používaní sa vzťahujú na automaticky zhromažďované údaje, ktoré sú generované buď používaním služby, alebo samotnou infraštruktúrou služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

Webová stránka odkazuje na Bitcoin 360, dostupná z https://bitcoin360ai.com

Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej táto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

Podľa GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa môžete označovať ako subjekt údajov alebo používateľ, pretože ste fyzická osoba, ktorá používa službu.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zozbieraných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

E-mailová adresa

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Údaje o používaní

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu alebo keď k službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

Sledovacie technológie a súbory cookie

Na sledovanie aktivity na našej službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našich služieb sa používajú sledovacie technológie, ako sú majáky, značky a skripty.

Vášmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odosielaní súborov cookie. Ak však súbory cookie neakceptujete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relácie“. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, aj keď ste v režime offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako zavriete webový prehliadač.

Na účely uvedené nižšie používame reláciu aj trvalé súbory cookie:

Nevyhnutné / základné súbory cookie

Typ: Súbory cookie relácie

Spravuje: .

Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom webovej lokality a na to, aby ste mohli používať niektoré jej funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby mohli poskytovať.

Zásady používania súborov cookie / Oznámenie Prijímanie súborov cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: .

Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webovej lokalite.

Funkčnosť Súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: .

Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si vaše voľby pri používaní webovej lokality, napríklad zapamätať si vaše prihlasovacie údaje alebo jazykové preferencie. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejší zážitok a zabrániť tomu, aby ste museli pri každom použití webovej lokality znovu zadávať svoje preferencie.

Sledovacie a výkonnostné súbory cookie

Typ: Trvalé súbory cookie

Spravuje: Tretie strany

Účel: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti webovej lokality a o tom, ako používatelia používajú webovú lokalitu. Informácie získané prostredníctvom týchto súborov cookie vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako individuálneho návštevníka. Je to preto, že zhromaždené informácie sú zvyčajne spojené s pseudonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na webové sídlo. Tieto súbory cookie môžeme používať aj na testovanie nových stránok, funkcií alebo nových funkcií webovej lokality, aby sme zistili, ako na ne reagujú naši používatelia.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súbory cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže používať osobné údaje na tieto účely:

 • Poskytovanie a údržba našej služby vrátane monitorovania používania našej služby.
 • Správa vášho účtu: správa vašej registrácie ako používateľa služby. Poskytnuté osobné údaje vám môžu umožniť prístup k rôznym funkciám služby, ktoré sú vám ako registrovanému používateľovi k dispozícii.
 • Na plnenie zmluvy: vypracovanie, dodržiavanie a plnenie kúpnej zmluvy na produkty, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili, alebo akejkoľvek inej zmluvy s nami prostredníctvom služby.
 • Kontaktovať vás: Kontaktovať Vás prostredníctvom e-mailu, telefonických hovorov, SMS alebo iných rovnocenných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push notifikácie mobilnej aplikácie, týkajúce sa aktualizácií alebo informačných oznámení súvisiacich s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo primerané na ich realizáciu.
 • Poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a podujatiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktoré ste sa zaujímali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.
 • spravovať Vaše žiadosti: Aby sme mohli vybavovať a spravovať Vaše žiadosti adresované Nám.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme mohli monitorovať a analyzovať používanie našej služby, kontaktovať Vás.
 • Pre obchodné transfery: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom aktív spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inej spoločnosti alebo počas rokovaní o nich.
 • S pridruženými spoločnosťami: V takom prípade budeme od týchto pobočiek vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Pridružené spoločnosti zahŕňajú našu materskú spoločnosť a všetky ostatné dcérske spoločnosti, partnerov v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod našou spoločnou kontrolou.
 • S obchodnými partnermi: Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S ostatnými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete vo verejných oblastiach s inými používateľmi, takéto informácie môžu vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne šírené mimo nich. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretej strany môžu vidieť vaše meno, profil, obrázky a opis vašej činnosti. Podobne si budú môcť ostatní používatelia prezerať popisy Vašej činnosti, komunikovať s Vami a prezerať Váš profil.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude uchovávať údaje o používaní aj na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na ďalších miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenesené do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov sa neuskutoční do organizácie alebo krajiny, ak nie sú zavedené primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak sa Spoločnosť zúčastní na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Pred prenosom vašich osobných údajov, ktoré sa stanú predmetom iných zásad ochrany osobných údajov, vás na to upozorníme.

Orgány činné v trestnom konaní

Za určitých okolností môže byť spoločnosť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak ide o odpoveď na platnú žiadosť orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • chrániť a brániť práva alebo majetok spoločnosti
 • predchádzať alebo vyšetrovať možné protiprávne konanie v súvislosti so službou.
 • chrániť osobnú bezpečnosť používateľov služby alebo verejnosti.
 • Ochrana pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Poskytovatelia služieb majú prístup k vašim osobným údajom len na plnenie svojich úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani nepoužívať na iné účely.

Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našej služby môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán.

Služba Google Analytics

Služba Google Analytics je webová analytická služba spoločnosti Google, ktorá sleduje a informuje o návštevnosti webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zozbierané údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Svoju aktivitu na Službe môžete odmietnuť a sprístupniť službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača Google Analytics na odmietnutie. Tento doplnok zabraňuje JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivitách návštev so službou Google Analytics.

Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Google v oblasti ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy.

Hotjar

Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na adrese https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

E-mailový marketing

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali s bulletinmi, marketingovými alebo propagačnými materiálmi a inými informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť zo zasielania akejkoľvek alebo všetkých týchto správ od Nás prostredníctvom odkazu na odhlásenie alebo pokynov uvedených v každom nami zaslanom e-maile alebo nás kontaktovať.

Na správu a zasielanie e-mailov vám môžeme využívať poskytovateľov služieb e-mailového marketingu.

Mailchimp

Mailchimp je e-mailová marketingová služba, ktorú poskytuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC.

Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Mailchimp v oblasti ochrany osobných údajov nájdete na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/.

AWeber

AWeber je služba odosielania e-mailov poskytovaná spoločnosťou AWeber Communications.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti AWeber nájdete na stránke so zásadami ochrany osobných údajov: https://www.aweber.com/privacy.htm

GetResponse

GetResponse je služba odosielania e-mailov poskytovaná spoločnosťou GetResponse.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti GetResponse nájdete na stránke so zásadami ochrany osobných údajov: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html

Používanie, výkon a rôzne

Na zabezpečenie lepšieho zlepšenia našich služieb môžeme využívať služby tretích strán.

Neviditeľná reCAPTCHA

Používame neviditeľnú službu captcha s názvom reCAPTCHA. ReCAPTCHA prevádzkuje spoločnosť Google.

Služba reCAPTCHA môže zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia na bezpečnostné účely.

Informácie zhromaždené pomocou reCAPTCHA sa uchovávajú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

GDPR Ochrana osobných údajov

Právny základ spracovania osobných údajov podľa GDPR

Osobné údaje môžeme spracúvať za týchto podmienok:

 • Súhlas: Udelili ste súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
 • Plnenie zmluvy: Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami a/alebo na plnenie akýchkoľvek predzmluvných povinností.
 • Právne povinnosti: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.
 • Životne dôležité záujmy: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej fyzickej osoby.
 • Verejný záujem: Spracúvanie osobných údajov súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti.
 • Oprávnené záujmy: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti.

V každom prípade vám spoločnosť ochotne pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracovanie vzťahuje, a najmä to, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

Vaše práva podľa GDPR

Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať dôvernosť vašich osobných údajov a zaručiť vám možnosť uplatnenia vašich práv.

Podľa týchto zásad ochrany osobných údajov a podľa zákona, ak sa nachádzate v EÚ, máte právo:

 • Požiadať o prístup k vašim osobným údajom. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete získať prístup k vašim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v časti Nastavenia vášho konta. Ak tieto činnosti nedokážete vykonať sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli. To vám tiež umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • požiadať o opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Máte právo na opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných informácií, ktoré o vás máme.
 • Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Toto právo existuje, ak sa spoliehame na oprávnený záujem ako právny základ pre naše spracovanie a ak existuje niečo vo vašej konkrétnej situácii, čo vás núti namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na tomto základe. Máte tiež právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Osobných údajov, ak nemáme dobrý dôvod na ich ďalšie spracovanie.
 • požiadať o prenos vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytneme vám alebo vami vybranej tretej strane v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje len na automatizované informácie, na ktorých použitie ste nám pôvodne udelili súhlas alebo ak sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s vami.
 • Odvolanie vášho súhlasu. Máte právo odvolať svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov. Ak svoj súhlas odvoláte, možno vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k určitým špecifickým funkciám Služby.

Uplatňovanie vašich práv na ochranu údajov podľa GDPR

Svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti. Ak podáte žiadosť, budeme sa snažiť odpovedať vám čo najskôr.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ďalšie informácie vám poskytne miestny orgán na ochranu údajov v EHP.

Stránka fanúšikov na Facebooku

Správca údajov pre fanúšikovskú stránku na Facebooku

Spoločnosť je správcom vašich osobných údajov zhromaždených počas používania Služby. Spoločnosť ako prevádzkovateľ fanúšikovskej stránky na Facebooku a prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook sú spoločnými správcami.

Spoločnosť uzavrela so spoločnosťou Facebook zmluvy, ktoré okrem iného definujú podmienky používania fanúšikovskej stránky na Facebooku. Tieto podmienky sú väčšinou založené na podmienkach služby Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Ďalšie informácie o tom, ako Facebook spravuje osobné údaje, nájdete na stránke https://www.facebook.com/policy.php alebo kontaktujte Facebook online alebo poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty.

Facebook Insights

Funkciu Facebook Insights používame v súvislosti s prevádzkou fanúšikovskej stránky na Facebooku a na základe GDPR s cieľom získať anonymizované štatistické údaje o Našich používateľoch.

Na tento účel spoločnosť Facebook umiestni do zariadenia používateľa, ktorý navštívi našu fanúšikovskú stránku na Facebooku, súbor cookie. Každý súbor cookie obsahuje jedinečný identifikačný kód a zostáva aktívny po dobu dvoch rokov, okrem prípadov, keď je vymazaný pred uplynutím tohto obdobia.

Facebook prijíma, zaznamenáva a spracúva informácie uložené v súbore cookie, najmä keď používateľ navštívi služby Facebooku, služby poskytované inými členmi fanúšikovskej stránky Facebooku a služby iných spoločností, ktoré využívajú služby Facebooku.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook tu: https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov ani postupmi stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás o tom budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným oznámením na našej službe a aktualizujeme dátum „Poslednej aktualizácie“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zisťovali ich prípadné zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné od ich zverejnenia na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: info[at]bitcoin360ai.com

Navštívením tejto stránky na našej webovej stránke: https://bitcoin360ai.com/contact-us/

Na telefónnom čísle: +65 6701 58000