Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınız ve yasaların Sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Yorum ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.

Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak anılacaktır) 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877 adresindeki Bitcoin 360™’ı ifade eder.

GDPR’nin amacı doğrultusunda, Şirket Veri Kontrolörüdür.

Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımının yanı sıra söz konusu web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.

Ülke Birleşik Krallık’ı ifade eder

GDPR’nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) amaçları doğrultusunda Veri Kontrolörü, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen tüzel kişi olarak Şirketi ifade eder.

Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

Facebook Hayran Sayfası, Facebook sosyal ağında Şirket tarafından özel olarak oluşturulan Bitcoin 360 FB Sayfası adlı herkese açık bir profildir.

Kişisel Veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili her türlü bilgidir.

GDPR’nin amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğe özgü bir veya daha fazla faktör gibi Sizinle ilgili her türlü bilgi anlamına gelir.

Hizmet, Web Sitesini ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı, Şirket adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede Şirkete yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder. GDPR’nin amacı doğrultusunda, Hizmet Sağlayıcılar Veri İşleyenler olarak kabul edilir.

Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmet i, bir Kullanıcının Hizmeti kullanmak için giriş yapabileceği veya bir hesap oluşturabileceği herhangi bir web sitesini veya herhangi bir sosyal ağ web sitesini ifade eder.

Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımı veya Hizmet altyapısının kendisi (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) tarafından oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.

Web sitesi, https://bitcoin360ai.com adresinden erişilebilen Bitcoin 360’a atıfta bulunuyor

Siz, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında, Hizmeti kullanan kişi olduğunuz için Sizden Veri Sahibi veya Kullanıcı olarak bahsedilebilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

E-posta adresi

Ad ve soyad

Telefon numarası

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (ör. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri saklamak için Çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanırız. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyalarıdır.

Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderildiğinde bunu belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler, çevrimdışı olduğunuzda kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, Oturum Çerezleri web tarayıcınızı kapattığınız anda silinir.

Aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hem oturum hem de kalıcı Çerezler kullanmaktayız:

Gerekli / Temel Çerezler

Tür Oturum Çerezleri

Tarafından yönetilir: Biz

Amaç: Bu Çerezler, Size Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Kullanıcıların kimliklerini doğrulamaya ve kullanıcı hesaplarının hileli kullanımını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca Size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.

Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerezleri

Tür Kalıcı Çerezler

Tarafından yönetilir: Biz

Amaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediğini belirler.

İşlevsellik Çerezleri

Tür Kalıcı Çerezler

Tarafından yönetilir: Biz

Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesini kullanırken yaptığınız giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi seçimleri hatırlamamızı sağlar. Bu Çerezlerin amacı, Size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmanızı önlemektir.

İzleme ve Performans Çerezleri

Tür Kalıcı Çerezler

Tarafından yönetilir: Üçüncü Taraflar

Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesine gelen trafik ve kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandıkları hakkındaki bilgileri izlemek için kullanılır. Bu Çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler doğrudan veya dolaylı olarak sizi bireysel bir ziyaretçi olarak tanımlayabilir. Bunun nedeni, toplanan bilgilerin genellikle Web Sitesine erişmek için kullandığınız cihazla ilişkili bir takma ad tanımlayıcısına bağlı olmasıdır. Bu Çerezleri, kullanıcılarımızın bunlara nasıl tepki verdiğini görmek amacıyla Web Sitesinin yeni sayfalarını, özelliklerini veya yeni işlevlerini test etmek için de kullanabiliriz.

Kullandığımız çerezler ve çerezlerle ilgili seçimleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için.
 • Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak Size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
 • Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, kalemler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yaptığınız diğer herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve üstlenilmesi.
 • Sizinle iletişime geçmek için: Uygulanmaları için gerekli veya makul olduğunda, güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili güncellemeler veya bilgilendirici iletişimler hakkında bir mobil uygulamanın anlık bildirimleri gibi e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle Sizinle iletişime geçmek.
 • Bu tür bilgileri almamayı tercih etmediğiniz sürece, halihazırda satın aldığınız veya hakkında bilgi aldığınız ürünlere benzer ürünler, hizmetler ve sunduğumuz etkinlikler hakkında Size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak.
 • Taleplerinizi yönetmek için: Bize olan taleplerinize katılmak ve bunları yönetmek için.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılar ile: Kişisel bilgilerinizi, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, Sizinle iletişim kurmak için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
 • İş transferleri için: Kişisel bilgilerinizi, herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansman veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete devredilmesi ile bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.
 • İştirakler ile: Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımızla paylaşabiliriz, bu durumda söz konusu bağlı kuruluşların bu Gizlilik Politikasına uymasını zorunlu kılarız. İştirakler, ana şirketimizi ve diğer iştiraklerimizi, ortak girişim ortaklarımızı veya kontrol ettiğimiz veya Bizimle ortak kontrol altında olan diğer şirketleri içerir.
 • İş ortakları ile: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgilerinizi paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşime girdiğinizde, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda herkese açık olarak dağıtılabilir. Bir Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti aracılığıyla diğer kullanıcılarla etkileşime girerseniz veya kaydolursanız, Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmetindeki kişileriniz adınızı, profilinizi, resimlerinizi ve etkinliğinizin açıklamasını görebilir. Benzer şekilde, diğer kullanıcılar faaliyetlerinizin açıklamalarını görüntüleyebilir, Sizinle iletişim kurabilir ve profilinizi görüntüleyebilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Şirket ayrıca dahili analiz amacıyla Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin Hizmetimizin güvenliğini güçlendirmek veya işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süre saklamak zorunda olduğumuz durumlar haricinde, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirket’in faaliyet ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin Sizin eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya veri koruma yasalarının Sizin yargı alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı alanlarının dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda muhafaza edilebileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına onay vermeniz ve ardından söz konusu bilgileri göndermeniz, bu aktarımı kabul ettiğinizi gösterir.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve Kişisel Verilerinizin, verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça bir kuruluşa veya bir ülkeye aktarılması gerçekleşmeyecektir.

Kişisel Verilerinizin İfşası

Ticari İşlemler

Şirketin bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olması durumunda Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Kolluk kuvvetleri

Belirli koşullar altında Şirketin, yasaların gerektirmesi halinde veya kamu makamlarının (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Diğer yasal gereklilikler

Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak
 • Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
 • Hizmet ile bağlantılı olası yanlış davranışları önlemek veya araştırmak
 • Hizmet Kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak
 • Yasal sorumluluğa karşı koruma

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçlar kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Detaylı Bilgi

Hizmet Sağlayıcılar Kişisel Verilerinize yalnızca Bizim adımıza görevlerini yerine getirmek için erişebilir ve bunları başka herhangi bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür.

Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google Analytics

Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, toplanan verileri Hizmetimizin kullanımını izlemek ve takip etmek için kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, toplanan verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir.

Google Analytics devre dışı bırakma tarayıcı eklentisini yükleyerek Hizmet üzerindeki etkinliğinizi Google Analytics’e sunmaktan vazgeçebilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript’inin (ga.js, analytics.js ve dc.js) ziyaret etkinlikleri hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engeller.

Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Gizlilik Politikası https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ adresinde görülebilir.

E-posta Pazarlama

Kişisel Verilerinizi haber bültenleri, pazarlama veya promosyon materyalleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle Sizinle iletişime geçmek için kullanabiliriz. Gönderdiğimiz herhangi bir e-postada verilen abonelikten çıkma bağlantısını veya talimatlarını izleyerek veya Bizimle iletişime geçerek Bizden bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almaktan vazgeçebilirsiniz.

Size e-postaları yönetmek ve göndermek için E-posta Pazarlama Hizmet Sağlayıcılarını kullanabiliriz.

Mailchimp

Mailchimp, The Rocket Science Group LLC tarafından sağlanan bir e-posta pazarlama gönderim hizmetidir.

Mailchimp’in gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik politikalarını ziyaret edin: https://mailchimp.com/legal/privacy/

AWeber

AWeber, AWeber Communications tarafından sağlanan bir e-posta pazarlama gönderme hizmetidir.

AWeber’in gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik politikalarını ziyaret edin: https://www.aweber.com/privacy.htm

GetResponse

GetResponse, GetResponse tarafından sağlanan bir e-posta pazarlama gönderme hizmetidir.

GetResponse’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik politikalarını ziyaret edin: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html

Kullanım, Performans ve Çeşitli

Hizmetimizin daha iyi iyileştirilmesini sağlamak için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Görünmez reCAPTCHA

reCAPTCHA adında görünmez bir captcha hizmeti kullanıyoruz. reCAPTCHA Google tarafından işletilmektedir.

reCAPTCHA hizmeti, güvenlik amacıyla Sizden ve Cihazınızdan bilgi toplayabilir.

reCAPTCHA tarafından toplanan bilgiler Google’ın Gizlilik Politikasına uygun olarak tutulur: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

GDPR Gizlilik

GDPR Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

Kişisel Verileri aşağıdaki koşullar altında işleyebiliriz:

 • Rıza: Kişisel Verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine onay vermiş olursunuz.
 • Bir sözleşmenin ifası: Kişisel Verilerin sağlanması, Sizinle yapılan bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükler için gereklidir.
 • Yasal yükümlülükler: Kişisel Verilerin işlenmesinin Şirketin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olması.
 • Hayati menfaatler: Kişisel Verilerin işlenmesi Sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gereklidir.
 • Kamu menfaati: Kişisel Verilerin işlenmesinin kamu yararına veya Şirket’e verilen resmi yetkinin kullanılması amacıyla yapılan bir görevle ilgili olması.
 • Meşru menfaatler: Kişisel Verilerin işlenmesi, Şirket tarafından gözetilen meşru menfaatlerin amaçları için gereklidir.

Her durumda, Şirket, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik olup olmadığını açıklığa kavuşturmaya memnuniyetle yardımcı olacaktır.

GDPR Kapsamındaki Haklarınız

Şirket, Kişisel Verilerinizin gizliliğine saygı göstermeyi ve haklarınızı kullanabilmenizi garanti etmeyi taahhüt eder.

Bu Gizlilik Politikası kapsamında ve AB içindeyseniz yasalar uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel Verilerinize erişim talep edin. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünüzden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, lütfen Size yardımcı olmamız için Bizimle İletişime Geçin. Bu aynı zamanda Sizin hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin bir kopyasını almanızı sağlar.
 • Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep edin. Hakkınızda tuttuğumuz eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edin. Bu hak, işlememiz için yasal dayanak olarak meşru menfaate dayandığımızda ve Sizin özel durumunuzla ilgili olarak Kişisel Verilerinizi bu gerekçeyle işlememize itiraz etmek istemenize neden olan bir şey olduğunda mevcuttur. Kişisel Verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlediğimiz durumlarda da itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edin. İşlemeye devam etmemiz için iyi bir neden olmadığında Bizden Kişisel Verileri silmemizi veya kaldırmamızı isteme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin aktarılmasını talep edebilirsiniz. Kişisel Verilerinizi Size veya seçtiğiniz bir üçüncü tarafa yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta sağlayacağız. Bu hakkın yalnızca başlangıçta kullanmamız için onay verdiğiniz veya bilgileri Sizinle bir sözleşme yapmak için kullandığımız otomatik bilgiler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın.
 • Onayınızı geri çekin. Kişisel Verilerinizin kullanılmasına ilişkin onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekerseniz, Size Hizmetin belirli belirli işlevlerine erişim sağlayamayabiliriz.

GDPR Veri Koruma Haklarınızın Kullanılması

Bizimle iletişime geçerek erişim, düzeltme, iptal ve itiraz haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu tür taleplere yanıt vermeden önce Sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Bir talepte bulunursanız, Size mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) bulunuyorsanız, lütfen AEA’daki yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.

Facebook Hayran Sayfası

Facebook Hayran Sayfası için Veri Sorumlusu

Şirket, Hizmeti kullanırken toplanan Kişisel Verilerinizin Veri Denetleyicisidir. Facebook Hayran Sayfasının işletmecisi olarak Şirket ve sosyal ağ Facebook’un işletmecisi Ortak Kontrolörlerdir.

Şirket, Facebook ile diğer şeylerin yanı sıra Facebook Hayran Sayfasının kullanım koşullarını tanımlayan anlaşmalar yapmıştır. Bu şartlar çoğunlukla Facebook Hizmet Şartları’na dayanmaktadır: https://www.facebook.com/terms.php

Facebook’un Kişisel verileri nasıl yönettiği hakkında daha fazla bilgi için Facebook Gizlilik Politikası https://www.facebook.com/policy.php adresini ziyaret edin veya Facebook ile çevrimiçi olarak ya da posta yoluyla iletişime geçin: Facebook, Inc. ATTN, Gizlilik Operasyonları, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri.

Facebook Insights

Facebook Insights işlevini, Facebook Fan Sayfasının işleyişiyle bağlantılı olarak ve GDPR temelinde, kullanıcılarımız hakkında anonimleştirilmiş istatistiksel veriler elde etmek için kullanıyoruz.

Bu amaçla Facebook, Facebook Hayran Sayfamızı ziyaret eden kullanıcının cihazına bir Çerez yerleştirir. Her Çerez benzersiz bir tanımlayıcı kod içerir ve bu sürenin bitiminden önce silinmediği sürece iki yıllık bir süre boyunca aktif kalır.

Facebook, özellikle kullanıcı Facebook hizmetlerini, Facebook Hayran Sayfasının diğer üyeleri tarafından sağlanan hizmetleri ve Facebook hizmetlerini kullanan diğer şirketlerin hizmetlerini ziyaret ettiğinde Çerezde saklanan bilgileri alır, kaydeder ve işler.

Facebook’un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook Gizlilik Politikasını buradan ziyaret edin: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, söz konusu üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak herhangi bir değişikliği Size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki “Son Güncelleme” tarihinin güncellenmesinden önce e-posta ve/veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla Sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerli olurlar.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

E-posta ile: info[at]bitcoin360ai.com

Web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret ederek: https://bitcoin360ai.com/contact-us/

Telefon numarası ile: +65 6701 58000