Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni użytkownika.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia i udoskonalenia Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Naszą”) odnosi się do Bitcoin 360™ pod adresem 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877.

Dla celów GDPR, Spółka jest Administratorem Danych.

Cookies to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie wśród wielu jej zastosowań.

Kraj odnosi się do Zjednoczonego Królestwa

Administrator Danych, dla celów GDPR (General Data Protection Regulation), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Facebook Fan Page to publiczny profil o nazwie Bitcoin 360 FB Page specjalnie utworzony przez Spółkę w sieci społecznościowej Facebook.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dla celów GDPR Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Państwa, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

Serwis odnosi się do strony internetowej.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów GDPR, Dostawcy Usług są uważani za Przetwórców Danych.

Serwis społecznościowy osób trzecich odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnego serwisu społecznościowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może się zalogować lub założyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona odnosi się do Bitcoin 360, dostępnego pod adresem https://bitcoin360ai.com.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, w zależności od sytuacji.

Zgodnie z GDPR (General Data Protection Regulation), Użytkownik może być określany jako Podmiot Danych lub jako Użytkownik, ponieważ jest osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Informacje umożliwiające identyfikację osób mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane użytkowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, rodzaj przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w Naszej Usłudze i przechowywać pewne informacje. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi.

Użytkownik może tak poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie Cookies lub wskazywała, kiedy Cookie jest wysyłane. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików Cookies, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy ten przechodzi do trybu offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych Cookies w celach określonych poniżej:

Niezbędne/niezbędne pliki cookies

Typ: Cookies sesyjne

Administrowane przez: Us

Cel: Te Pliki Cookies są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz do umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu wykorzystaniu kont użytkowników. Bez tych Cookies nie można świadczyć usług, o które prosiłeś, a My używamy tych Cookies tylko po to, aby świadczyć Ci te usługi.

Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies

Typ: Persistent Cookies

Administrowane przez: Us

Cel: Te Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookies na Stronie.

Ciasteczka funkcjonalności

Typ: Persistent Cookies

Administrowane przez: Us

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z witryny.

Pliki cookie dotyczące śledzenia i wydajności

Typ: Persistent Cookies

Administrowane przez: Third-Parties

Cel: Te pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia informacji o ruchu na Stronie internetowej i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje zebrane za pośrednictwem tych plików Cookies mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem związanym z urządzeniem, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących plików cookie, należy odwiedzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.
 • Do zarządzania Kontem Użytkownika: do zarządzania rejestracją Użytkownika jako użytkownika Serwisu. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez użytkownika lub innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Serwisu.
 • Aby skontaktować się z Państwem: Aby kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.
 • Aby zarządzać żądaniami użytkownika: Aby obsługiwać i zarządzać Twoimi zgłoszeniami do Nas.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z Dostawcami Usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym oddziałom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych oddziałów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów w spółkach joint venture lub inne firmy kontrolowane przez nas lub znajdujące się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym w celu zaoferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy Użytkownik dzieli się danymi osobowymi lub w inny sposób współdziała w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być oglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych stron trzecich, kontakty Użytkownika w usłudze mediów społecznościowych stron trzecich mogą zobaczyć jego imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis jego aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności Użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywała Dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania danych Użytkownika w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej usługi, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do – i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię o tym, zanim Twoje dane osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do:

 • Spełnienie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych nieprawidłowości w związku z Usługą
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż firma Moneybookers stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych użytkownika, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Dostawcy usług mają dostęp do Danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w imieniu firmy Moneybookers i są zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analytics

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Serwisie, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy.

Hotjar

Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

Email Marketing

Firma może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika do kontaktowania się z nim za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla niego interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub wszystkich takich wiadomości od nas, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług e-mail marketingu w celu zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Użytkownika.

Mailchimp

Mailchimp to usługa wysyłania wiadomości e-mail marketingowych świadczona przez The Rocket Science Group LLC.

Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych przez Mailchimp można znaleźć w ich polityce prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

AWeber

AWeber to usługa wysyłania wiadomości e-mail marketingowych świadczona przez AWeber Communications.

Więcej informacji na temat praktyk AWeber w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w ich polityce prywatności: https://www.aweber.com/privacy.htm.

GetResponse

GetResponse to usługa wysyłania wiadomości email marketingowych świadczona przez firmę GetResponse.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności GetResponse można znaleźć w ich polityce prywatności: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html

Użytkowanie, wydajność i inne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu zapewnienia lepszego doskonalenia naszej Usługi.

Niewidoczna reCAPTCHA

Używamy niewidzialnej usługi captcha o nazwie reCAPTCHA. reCAPTCHA jest obsługiwana przez Google.

Usługa reCAPTCHA może zbierać informacje od Użytkownika i z jego Urządzenia w celach bezpieczeństwa.

Informacje zebrane przez reCAPTCHA są przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

GDPR Prywatność

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR

Możemy przetwarzać Dane osobowe na następujących warunkach:

 • Zgoda: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.
 • Wykonanie umowy: Dostarczenie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem, które jest realizowane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Spółce.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Firma chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa w świetle GDPR

Firma zobowiązuje się do przestrzegania poufności Państwa Danych Osobowych oraz zagwarantowania Państwu możliwości korzystania ze swoich praw.

Masz prawo na mocy niniejszej Polityki Prywatności, a także na mocy prawa, jeśli jesteś w UE, do:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy o użytkowniku. Kiedy tylko jest to możliwe, użytkownik może uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika.
 • Zażądać korekty danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika. Masz prawo do skorygowania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Prawo to istnieje w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej Naszego przetwarzania i jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych na tej podstawie. Masz również prawo do sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. Firma AIG dostarczy Użytkownikowi lub wybranej przez niego osobie trzeciej dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy tylko zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Wycofać zgodę. Masz prawo do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi dostępu do pewnych określonych funkcjonalności Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych w ramach GDPR

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Jeżeli użytkownik złoży wniosek, postaramy się odpowiedzieć mu jak najszybciej.

Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Nasze gromadzenie i wykorzystywanie Twoich Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), prosimy o kontakt z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Facebook Fan Page

Administrator danych dla Fan Page na Facebooku

Spółka jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika zbieranych podczas korzystania z Serwisu. Jako operator Fan Page’a na Facebooku, Spółka i operator portalu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z serwisem Facebook umowy określające warunki korzystania m.in. z Fan Page’a na Facebooku. Warunki te są w większości oparte na warunkach korzystania z serwisu Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź stronę internetową Facebook Privacy Policy https://www.facebook.com/policy.php, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Facebook Insights

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z prowadzeniem Fan Page na Facebooku i na podstawie GDPR, w celu uzyskania zanonimizowanych danych statystycznych o Naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik Cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego Nasz Fan Page na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed upływem tego okresu.

Facebook otrzymuje, zapisuje i przetwarza informacje przechowywane w Cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi, które są świadczone przez innych członków Fan Page’a Facebooka oraz usługi innych firm, które korzystają z usług Facebooka.

Więcej informacji na temat praktyk prywatności stosowanych przez Facebook można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy o tym użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Przez e-mail: info[at]bitcoin360ai.com

Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://bitcoin360ai.com/contact-us/

Pod numerem telefonu: +65 6701 58000