Vastuuvapauslauseke

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joissa alkukirjain kirjoitetaan isolla, on merkitykset, jotka on määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikkomuodossa.

Määritelmät

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksia varten:

  • Yritys (johon viitataan tässä evästekäytännössä nimellä ”Yritys”, ”Me”, ”Me” tai ”Meidän”) viittaa Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapore 238877.
  • Tarkoitat soveltuvin osin Käyttäjää, Palvelua käyttävää henkilöä tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua.
  • Verkkosivusto viittaahttps://bitcoin360ai.com
  • Palvelu viittaa Verkkosivustoon.

Vastuuvapauslauseke

Palvelun sisältämät tiedot ovat vain yleisiä tiedoksiantoja.

Yritys ei ota vastuuta Palvelun sisällön virheistä tai puutteista.

Yritys ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, suorista, epäsuorista, välillisistä tai satunnaisista vahingoista tai mistään vahingoista, jotka johtuvat sopimustoiminnasta, huolimattomuudesta tai muista vahingonkorvauksista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai liittyvät siihen. tai Palvelun sisällöstä. Yritys varaa oikeuden tehdä lisäyksiä, poistoja tai muutoksia Palvelun sisältöön milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Yritys ei takaa, että Palvelu on vapaa viruksista tai muista haitallisista komponenteista.

Ulkoisten linkkien vastuuvapauslauseke

Palvelu voi sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille, joita yritys ei tarjoa tai ylläpidä tai jotka eivät ole millään tavalla sidoksissa siihen.

Huomaa, että Yritys ei takaa näillä ulkoisilla verkkosivustoilla olevien tietojen tarkkuutta, relevanssia, ajantasaisuutta tai täydellisyyttä.

Virheistä ja puutteista vastuuvapauslauseke

Palvelun antamat tiedot ovat vain yleisohjeita kiinnostavissa asioissa. Vaikka Yritys ryhtyy kaikkiin varotoimiin varmistaakseen, että Palvelun sisältö on sekä ajantasaista että oikeaa, virheitä saattaa tapahtua. Lisäksi lakien, sääntöjen ja määräysten muuttuvan luonteen vuoksi Palvelun sisältämät tiedot voivat sisältää viiveitä, puutteita tai epätarkkuuksia.

Yritys ei ole vastuussa virheistä tai puutteista tai näiden tietojen käytön tuloksista.

Reilun käytön vastuuvapauslauseke

Yritys voi käyttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, jota tekijänoikeuden omistaja ei aina ole erikseen valtuuttanut. Yhtiö asettaa tällaisen materiaalin saataville kritiikkiä, kommentointia, uutisraportointia, opetusta, stipendejä tai tutkimusta varten.

Yhtiö uskoo, että tämä on kaiken sellaisen tekijänoikeudella suojatun materiaalin ”kohtuullista käyttöä” Yhdysvaltain tekijänoikeuslain pykälän 107 mukaisesti.

Jos haluat käyttää Palvelun tekijänoikeudella suojattua materiaalia omiin tarkoituksiin, jotka ylittävät kohtuullisen käytön, sinun on hankittava lupa tekijänoikeuden omistajalta.

Views Expressed Vastuuvapauslauseke

Palvelu voi sisältää tekijöiden näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka eivät välttämättä heijasta minkään muun kirjoittajan, viraston, organisaation, työnantajan tai yrityksen virallista politiikkaa tai asemaa, mukaan lukien Yhtiö.

Käyttäjien julkaisemat kommentit ovat heidän yksin vastuullaan, ja käyttäjät ottavat täyden vastuun, vastuun ja syyllisyyden mistään kunnianloukkauksesta tai oikeudenkäynnistä, joka johtuu jostakin kommentissa kirjoitetusta tai sen välittömästä seurauksesta. Yritys ei ole vastuussa käyttäjien julkaisemista kommenteista ja pidättää oikeuden poistaa kommentit mistä tahansa syystä.

Ei vastuuvapauslauseketta

Palvelua koskevat tiedot annetaan ymmärtääkseni, että Yritys ei ole tässä yhteydessä laki-, kirjanpito-, vero- tai muiden ammatillisten neuvojen ja palvelujen tarjoamiseen. Sellaisenaan sitä ei pitäisi käyttää kirjanpito-, vero-, laki- tai muiden pätevien neuvonantajien kuulemisen korvikkeena.

Yritys tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat pääsystäsi tai käytöstäsi tai kyvyttömyydestäsi käyttää Palvelua tai jotka liittyvät siihen.

”Käytä omalla vastuulla” Vastuuvapauslauseke

Kaikki Palvelussa olevat tiedot tarjotaan ”sellaisenaan” ilman takuita täydellisyydestä, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai näiden tietojen käytöstä saaduista tuloksista ja ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen takuut suorituskyvystä, myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Yritys ei ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle mistään Palvelun antamien tietojen perusteella tehdyistä päätöksistä tai toimista tai mistään välillisistä, erityisistä tai vastaavista vahingoista, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

KORKEAN RISKIN SIJOITUSVAPAUSLAUSEKE

’Bitcoin 360’ antaa käyttäjiensä (jäljempänä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”) mahdollisuuden käydä kauppaa erittäin spekulatiivisilla sijoituksilla, joihin liittyy merkittävä tappioriski. Tällainen kaupankäynti ei sovellu kaikille sijoittajille, joten Käyttäjien on varmistettava, että he ymmärtävät täysin riskit ennen kaupankäyntiä. ’Bitcoin 360’ ei hallinnoi tai tarjoa oikeudellisia, vero-, kirjanpito- tai sijoitusneuvoja tai -suosituksia soveltuvuuteen, kannattavuuteen, sijoitusstrategiaan tai muihin vastaaviin asioihin.

Kaikkien Käyttäjien ja mahdollisten Käyttäjien tulee lukea huolellisesti seuraava tähän asiakirjaan sisältyvä Riskitiedote ja varoitukset, ennen kuin he hakevat ”Bitcoin 360” -ohjelmaan sen ohjelmiston käyttöä ja ennen kuin he alkavat käydä kauppaa eri rahoitusmarkkinoilla käyttämällä erilaisia rahoitusvälineitä. On kuitenkin huomattava, että tämä asiakirja ei voi paljastaa eikä selittää kaikkia riskejä ja muita merkittäviä näkökohtia, jotka liittyvät Forex-, CFD- ja kryptovaluuttojen käsittelyyn. Ilmoituksen tarkoituksena oli selittää yleisellä tasolla Forexin, CFD:n ja kryptovaluuttojen käsittelyyn liittyvien riskien luonne reilulla ja ei-harhaanjohtavalla tavalla.

KAUPANKÄYNNIN KORKEASTI RISKILLE LUONTEEN JOKA JOKA ’BITCOIN 360’ NIMENOMAISESTI ANTAA MITÄÄN NIMENOMAA TAI OLUETTUA TAKUITA TAI TAKUU, ETTÄ KÄYTTÄJÄT TEAVAT MINKÄÄN TUOTTOA, TAI SITÄ KÄYTTÄJÄT EIVÄT ANNA MITÄÄN TULOSTA. ja kryptovaluutat ovat ERITTÄIN SPEKULATIIVISIA JA ERITTÄIN RISKILLISIA, eikä se sovellu kaikille suuren yleisön jäsenille, vaan vain niille sijoittajille, jotka:

(a) Ymmärrät ja ovat valmiita ottamaan vastaan niihin liittyvät taloudelliset, oikeudelliset ja muut riskit.

(b) Ottaen huomioon heidän henkilökohtaisen taloudellisen tilanteensa, taloudelliset resurssinsa, elämäntapansa ja velvoitteensa voivat taloudellisesti ottaa vastuulleen koko sijoituksensa menetyksen.

(c) sinulla on tiedot Forex-, CFD- ja kryptovaluuttakaupan sekä kohde-etuuksien ja -markkinoiden ymmärtämiseen.

”Bitcoin 360” ei anna Käyttäjille mitään neuvoja liittyen Forexiin, CFD-sopimuksiin ja kryptovaluuttoihin, kohde-etuuksiin ja markkinoihin, eikä anna minkäänlaisia sijoitussuosituksia. Joten jos Käyttäjä ei ymmärrä riskejä, hänen tulee pyytää neuvoa ja konsultaatiota riippumattomalta taloudelliselta neuvonantajalta. Jos käyttäjä ei vieläkään ymmärrä Forex-, CFD- ja kryptovaluuttojen kaupankäyntiin liittyviä riskejä, hänen ei pitäisi käydä kauppaa ollenkaan.

Forex, CFD:t ja kryptovaluutat ovat johdannaisrahoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu niiden kohde-etuuksien/markkinoiden hinnoista, joihin ne viittaavat (esimerkiksi valuutat, osakeindeksit, osakkeet, metallit, indeksifutuurit, termiinit jne.). Siksi on tärkeää, että Käyttäjä ymmärtää kyseisellä kohde-etuudella/-markkinoilla tapahtuvaan kaupankäyntiin liittyvät riskit, koska kohde-etuuden/-markkinoiden hinnanvaihtelut vaikuttavat hänen kaupankäynninsä kannattavuuteen.

Jotkut tällaisista riskeistä sisältävät

Volatiliteetti –Kohde-etuuksien/markkinoiden hintojen muutokset voivat olla epävakaita ja arvaamattomia. Tällä on suora vaikutus Käyttäjän voittoihin ja tappioihin. Taustalla olevien markkinoiden volatiliteetin ymmärtäminen auttaa käyttäjiä neuvomaan kuinka käydä kauppaa ja kuinka paljon hän on valmis häviämään.

Markkinoiden heilahtelut –Swing on kohde-etuuden hinnan äkillinen muutos tasolta toiselle. Erilaiset tekijät voivat johtaa aukkoon (esimerkiksi taloudelliset tapahtumat tai markkinailmoitukset) ja aukkoa voi esiintyä sekä kohde-etuutena olevan markkinan ollessa auki että sen ollessa suljettuna. Kun nämä tekijät ilmenevät, kun kohde-etuutena oleva markkina on suljettu, kohdemarkkinoiden hinta sen avautuessa uudelleen (ja siten johdettu hintamme) voi poiketa huomattavasti sulkemishinnasta, ilman mahdollisuutta sulkea kauppaasi välissä. ”Aukko” voi johtaa merkittävään tappioon (tai voittoon).

Markkinoiden likviditeetti –Forex-, CFD- ja kryptovaluuttojen hintoihin vaikuttavat muun muassa muuttuvat tarjonta- ja kysyntäsuhteet, hallituksen, maatalouden, kaupalliset ja kaupalliset ohjelmat ja politiikat, kansalliset ja kansainväliset poliittiset ja taloudelliset tapahtumat sekä asiaankuuluvien psykologiset ominaisuudet. markkinapaikka ja jotkin Forex-, CFD- ja kryptovaluuttojen kohde-etuudet eivät välttämättä tule välittömästi likvideiksi kohde-etuuden kysynnän vähenemisen seurauksena. Markkinaolosuhteet voivat siis muuttua merkittävästi hyvin lyhyessä ajassa, ja siten tietyissä markkinaolosuhteissa Käyttäjän toimeksiannon toteuttaminen voi olla mahdotonta, mikä johtaa tappioihin.

On selvää, että valuuttakaupan yhteydessä saattaa esiintyä tilanteita, liikkeitä ja/tai olosuhteita viikonloppuna, viikon alussa tai päivän sisällä sen jälkeen, kun on julkistettu merkittäviä makrotaloudellisia lukuja, taloudellisia tai poliittisia uutisia, jotka valuuttamarkkinat avautuvat hintatasoilla, jotka voivat poiketa merkittävästi aikaisemmista hinnoista.

* VAROITUS KORKEAN RISKIN SIJOITUKSISTA *

Forex-, CFD- ja kryptovaluutoilla käymiseen liittyy riski sijoituksen menettämisestä. Tämä Riskivaroitusilmoitus ei voi eikä paljasta kaikkia riskejä ja muita merkittäviä optio- ja johdannaiskaupankäyntiin liittyviä näkökohtia. Sinun ei pitäisi spekuloida pääomalla, jota sinulla ei ole varaa menettää. Suosittelemme, että luet verkkosivustomme läpiKäyttöehdotjaTietosuojakäytäntöennen kuin aloitat palvelumme käytön.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä vastuuvapauslausekkeesta, voit ottaa meihin yhteyttä:

 

logo bitcoin360 white

SÄÄNTELY JA KORKEAN RISKIN SIJOITUSVAROITUS: Kaupankäynti Forexillä, CFD:llä ja kryptovaluutoilla voi tuottaa merkittäviä voittoja, mutta siihen liittyy myös riskitaso, eikä se välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Sinun ei pitäisi spekuloida pääomalla, jota sinulla ei ole varaa menettää. Suosittelemme, että luet KÄYTTÖEHDOT ja koko VASTUUVAPAUSLAUSEKE-sivumme ennen kuin teet mitään sijoitusta. Asiakkaiden tulee olla tietoisia henkilökohtaisesta pääomatuloverovelvollisuudestaan asuinmaassaan. on lain vastaista pyytää yhdysvaltalaisia ostamaan ja myymään hyödykeoptioita, vaikka niitä kutsutaan ”ennustesopimuksiksi”, ellei niitä ole listattu kaupankäyntiä varten ja niillä käydään kauppaa CFTC:ssä rekisteröidyssä pörssissä tai elleivät ne ole laillisesti vapautettuja. Olemme sijoittaneet Evästeitä tietokoneellesi parantaaksemme käyttökokemustasi, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Voit muuttaa tietokoneesi evästeasetuksia milloin tahansa. Tämän verkkosivuston käyttö osoittaa, että hyväksyt tämän verkkosivuston TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖN.

Address: 435 Orchard Rd #11 Wisma Atria SG 238877

Email:info[at]bitcoin360ai.com