Jogi nyilatkozat

 

Értelmezés és definíciók

Értelmezés

Azok a szavak, amelyekben a kezdőbetűt nagybetűvel írják, a következő feltételek mellett határozzák meg a jelentésüket. A következő meghatározások jelentése ugyanaz, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek.

Definíciók

A felelősség kizárása céljából:

  • A Vállalat (a jelen Cookie-szabályzatban „a Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozunk) a Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapore 238877 címre utal.
  • Ön alatt a Felhasználót, a Szolgáltatáshoz hozzáférő magánszemélyt vagy azt a társaságot vagy más jogi személyt érti, amelynek nevében az adott személy a Szolgáltatást eléri vagy használja.
  • A weboldal hivatkozikhttps://bitcoin360ai.com
  • A szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatásban található információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak.

A Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltatás tartalmában előforduló hibákért vagy hiányosságokért.

A Vállalat semmilyen esetben sem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, következményi vagy véletlenszerű kárért vagy bármilyen kárért, akár szerződéses cselekményből, hanyagságból vagy más jogsértésből eredő, a Szolgáltatás használatából eredő vagy azzal összefüggésben. vagy a Szolgáltatás tartalmát. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa.

A Társaság nem garantálja, hogy a Szolgáltatás vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentes.

Külső hivatkozások Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan külső webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyeket nem a Vállalat biztosít vagy tart fenn, vagy amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak ahhoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Vállalat nem garantálja az ezeken a külső webhelyeken található információk pontosságát, relevanciáját, időszerűségét vagy teljességét.

Hibák és hiányosságok Jogi nyilatkozat

A Szolgálat által közölt információk csak általános iránymutatásul szolgálnak az érdeklődésre számot tartó kérdésekben. Még akkor is előfordulhatnak hibák, ha a Társaság minden óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás tartalma aktuális és pontos legyen. Ráadásul a törvények, szabályok és szabályozások változó természete miatt a Szolgáltatáson található információk késedelmet, hiányosságot vagy pontatlanságot okozhatnak.

A Társaság nem vállal felelősséget a hibákért vagy hiányosságokért, illetve az ezen információk felhasználásából származó eredményekért.

Fair Use Felelősségnyilatkozat

A Vállalat olyan szerzői jog által védett anyagokat használhat fel, amelyekre nem mindig adott kifejezetten a szerzői jog tulajdonosa engedélyt. A Vállalat az ilyen anyagokat kritika, kommentár, híradás, oktatás, ösztöndíj vagy kutatás céljából elérhetővé teszi.

A Vállalat úgy véli, hogy ez az Egyesült Államok Szerzői Jogi törvényének 107. szakasza értelmében a szerzői joggal védett anyagok „méltányos felhasználásának” minősül.

Ha a Szolgáltatásból származó, szerzői joggal védett anyagokat saját céljaira kíván felhasználni, amelyek túlmutatnak a méltányos használaton, engedélyt kell kérnie a szerzői jog tulajdonosától.

Nézetek Kifejezett Felelősségi nyilatkozat

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan nézeteket és véleményeket, amelyek a szerzők nézetei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik bármely más szerző, ügynökség, szervezet, munkáltató vagy vállalat hivatalos politikáját vagy álláspontját, beleértve a Vállalatot is.

A felhasználók által közzétett megjegyzések az ő kizárólagos felelősségük, és a felhasználók teljes felelősséget, felelősséget és hibáztatást vállalnak minden olyan rágalmazásért vagy peres ügyért, amely a megjegyzésben leírtakból vagy annak közvetlen következményeként következik be. A Társaság nem vállal felelősséget a felhasználók által közzétett megjegyzésekért, és fenntartja a jogot, hogy bármely megjegyzést bármilyen okból töröljön.

Felelősség kizárása

A Szolgáltatással kapcsolatos információkat azzal a tudattal adjuk meg, hogy a Társaság nem vesz részt jogi, számviteli, adózási vagy egyéb szakmai tanácsadásban és szolgáltatásban. Mint ilyen, nem helyettesítheti a szakmai számviteli, adóügyi, jogi vagy más illetékes tanácsadókkal folytatott konzultációt.

A Vállalat vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes károkért, amelyek abból erednek, hogy az Ön hozzáféréséből vagy használatából, illetve a Szolgáltatás elérésének vagy használatának képtelenségéből ered, vagy azzal kapcsolatos.

„Saját felelősségre történő felhasználás” felelősség kizárása

A Szolgáltatásban található összes információ „ahogy van”, a teljességre, pontosságra, időszerűségre vagy ezen információk felhasználásából származó eredményekre vonatkozó garancia nélkül, valamint bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a teljesítményre, az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciák.

A Vállalat nem vállal felelősséget Önnel vagy bárki mással szemben a Szolgáltatás által megadott információkra támaszkodva hozott döntésekért vagy intézkedésekért, illetve a következményes, különleges vagy hasonló károkért, még akkor sem, ha az ilyen károk lehetőségéről értesítették.

MAGAS KOCKÁZATÚ BEFEKTETÉSI NYILATKOZAT

A „Bitcoin 360” lehetővé teszi felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”), hogy erősen spekulatív befektetésekkel kereskedjenek, amelyek jelentős veszteségkockázattal járnak. Az ilyen kereskedés nem alkalmas minden befektető számára, így a felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kereskedés előtt teljes mértékben megértsék a kockázatokat. A „Bitcoin 360” nem kezel, és nem kínál semmilyen jogi, adózási, számviteli vagy befektetési tanácsot vagy ajánlást az alkalmassággal, jövedelmezőséggel, befektetési stratégiával vagy más ehhez hasonló kérdésekkel kapcsolatban.

Minden Felhasználónak és leendő Felhasználónak figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumban található következő kockázati nyilatkozatot és figyelmeztetéseket, mielőtt jelentkezik a „Bitcoin 360” szoftverre, és mielőtt különféle pénzügyi eszközökkel kereskedni kezdene különböző pénzügyi piacokon. Megjegyzendő azonban, hogy ez a dokumentum nem fedi fel, és nem is magyarázza meg a Forex, CFD és kriptovaluták kereskedelmével kapcsolatos összes kockázatot és egyéb jelentős szempontot. A közlemény célja, hogy általánosságban elmagyarázza a Forex, CFD és kriptovaluták tisztességes és nem félrevezető módon történő kezelése során felmerülő kockázatok természetét.

A KERESKEDELEM MAGAS KOCKÁZATÚ TERMÉSZETÉVEL MIVEL a „BITCOIN 360” KIFEJEZETTEN NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT VAGY GARANCIÁT ARRA, HOGY A FELHASZNÁLÓK BÁRMILYEN NYERESÉGET TERMEZNEK, VAGY AMIT A FELHASZNÁLÓK NEM NYÚJTANAK KIFEJEZET. és a kriptovaluták NAGYON SPEKULATÍV ÉS NAGYON KOCKÁZATOS, és nem alkalmas a nagyközönség minden tagjának, hanem csak azoknak a befektetőknek, akik:

(a) Megértik és hajlandóak vállalni az ezzel járó gazdasági, jogi és egyéb kockázatokat.

(b) Személyes anyagi körülményeik, anyagi lehetőségeik, életvitelük és kötelezettségeik figyelembevételével teljes befektetésük elvesztését anyagilag képesek vállalni.

(c) Rendelkezik ismeretekkel a Forex, CFD és kriptovaluta kereskedés, valamint a mögöttes eszközök és piacok megértéséhez.

A „Bitcoin 360” nem ad tanácsot a Felhasználóknak a Forex-szel, CFD-kkel és kriptovalutákkal, az alapul szolgáló eszközökkel és piacokkal kapcsolatban, és nem ad semmilyen befektetési ajánlást. Tehát, ha a Felhasználó nem érti a felmerülő kockázatokat, kérjen tanácsot és konzultációt egy független pénzügyi tanácsadótól. Ha a Felhasználó még mindig nem érti a Forex, CFD és kriptovaluták kereskedelmével járó kockázatokat, akkor egyáltalán ne kereskedjen.

A deviza, a CFD és a kriptovaluták származékos pénzügyi eszközök, amelyek értéküket azon alapul szolgáló eszközök/piacok árából származtatják, amelyekre vonatkoznak (például valuták, részvényindexek, részvények, fémek, határidős indexek, határidős ügyletek stb.). Ezért fontos, hogy a Felhasználó megértse az adott mögöttes eszközzel/piaccal való kereskedéssel járó kockázatokat, mert a mögöttes eszköz/piac árfolyamának ingadozása hatással lesz kereskedése jövedelmezőségére.

Néhány ilyen kockázat magában foglalja

Volatilitás –A mögöttes eszközök/piacok árfolyamának mozgásai volatilisak és kiszámíthatatlanok lehetnek. Ez közvetlen hatással lesz a Felhasználó nyereségére és veszteségére. A mögöttes piac volatilitásának megértése segít a felhasználóknak abban, hogy hogyan kereskedjenek, és mennyit hajlandók veszíteni.

Piaci kilengések –A kilengés egy mögöttes eszköz árának hirtelen eltolódása egyik szintről a másikra. Különböző tényezők vezethetnek rés kialakulásához (például gazdasági események vagy piaci bejelentések), és a rés akkor fordulhat elő, amikor az alapul szolgáló piac nyitva van, és amikor zárva van. Ha ezek a tényezők akkor fordulnak elő, amikor a mögöttes piac zárva van, akkor az alapul szolgáló piac ára az újranyitáskor (és így a származtatott árunk) jelentősen eltérhet a záróártól, és nincs lehetőség a kereskedés lezárására. A „rés” jelentős veszteséget (vagy nyereséget) eredményezhet.

Piaci likviditás –A Forex, a CFD és a kriptovaluták árait befolyásolják többek között a változó keresleti és kínálati viszonyok, kormányzati, mezőgazdasági, kereskedelmi és kereskedelmi programok és politikák, nemzeti és nemzetközi politikai és gazdasági események, valamint a releváns pszichológiai jellemzők. Előfordulhat, hogy a piac és a Forex, CFD és kriptovaluták mögöttes eszközök egy része nem válik azonnal likvidé az alapul szolgáló eszköz iránti kereslet csökkenése következtében. A piaci viszonyok tehát nagyon rövid időn belül jelentősen megváltozhatnak, így bizonyos piaci feltételek mellett a Felhasználó megbízásának teljesítése lehetetlenné válhat, ami veszteségekhez vezet.

Magától értetődik, hogy a valutákkal való kereskedés során előfordulhatnak helyzetek, mozgások és/vagy feltételek hétvégén, a hét elején vagy a napon belüli jelentős makrogazdasági adatok, gazdasági vagy politikai hírek közzététele után, amelyek devizapiacok nyitására olyan árszintekkel, amelyek jelentősen eltérhetnek a korábbi áraktól.

* MAGAS KOCKÁZATÚ BEFEKTETÉSEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS *

A Forex, CFD és kriptovaluták kereskedése magában foglalja a befektetés elvesztésének kockázatát. Ez a kockázati figyelmeztetés nem fedi fel és nem fedi fel az opciós és származékos kereskedés összes kockázatát és egyéb jelentős vonatkozását. Nem szabad olyan tőkével spekulálni, amelyet nem engedhet meg magának. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el weboldalunkatFelhasználási feltételekésAdatvédelmi irányelvekszolgáltatásunk használatának megkezdése előtt.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van ezzel a felelősség kizárásával kapcsolatban, forduljon hozzánk:

 

logo bitcoin360 white

SZABÁLYOZÁS ÉS MAGAS KOCKÁZATOS BEFEKTETÉSEK FIGYELMEZTETÉSE: A Forex, CFD és kriptovaluták kereskedése jelentős nyereséget termelhet, ugyanakkor kockázatot is hordoz, és nem biztos, hogy minden befektető számára megfelelő. Ne spekuláljon olyan tőkével, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának. Nyomatékosan javasoljuk, hogy befektetés előtt olvassa el a SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET és a teljes NYILATKOZAT oldalunkat. Az ügyfeleknek tisztában kell lenniük a lakóhelyük szerinti országukban fennálló tőkenyereségadó-fizetési kötelezettségükkel. törvénybe ütközik, ha amerikai személyeket áruopciók vásárlására és eladására szólítanak fel, még akkor is, ha ezeket „előrejelzési szerződéseknek” nevezik, kivéve, ha azokat kereskedés céljából jegyzik és a CFTC által bejegyzett tőzsdén kereskednek, vagy ha jogilag nem mentesülnek. Cookie-kat helyeztünk el az Ön számítógépén, hogy javítsuk az Ön által tapasztalt élményt, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A cookie-beállításokat a számítógépén bármikor módosíthatja. A weboldal használata azt jelzi, hogy Ön elfogadja a weboldal ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁT.

Address: 435 Orchard Rd #11 Wisma Atria SG 238877

Email:info[at]bitcoin360ai.com